KUINKA ALOITAMME?

Kaikki alkaa ensikäynnistä kotonasi/yrityksessäsi, tutustumalla tulevaan kohteeseen ja toisiimme. Tässä tapaamisessa käymme läpi suunnitelman laajuutta, budjettia sekä aikataulua. Tapaamisen jälkeen saatte suunnittelutarjouksen, jonka jälkeen aloitamme sovitun suunnittelutyön.

SISUSTUSSUUNNITTELU:

Sisustussuunnittelu etenee aina osissa. Kokonaisvaltaisessa sisustussuunnittelussa etenen vaiheittain – esittelen ensin teille tila- ja pintamateriaalisuunnitelman luonnokset. Näette aidot materiaalit sekä luonnokset. Pyydän teiltä kommentteja luonnoksista, teen tarvittavat muutokset ja suunnitelman siltä osin valmiiksi. Tämän jälkeen etenen seuraavaan suunnitelman osioon, jossa toimin samalla tavalla. Eli suunnittelu etenee kautta linjan vaihe vaiheelta luonnoksien kautta. Olen havainnut tämän työtavan toimivaksi varsinkin laajoissa suunnitelmissa. Kanssanne tulee olemaan paljon vuoropuhelua ja näin pystyn suunnittelussa hakemaan parhaat mahdolliset ratkaisut juuri kyseiseen projektiin.

TILASUUNNITTELU:

Jos kiinteistökaupoissa kolme tärkeintä asiaa on sijainti, sijainti ja sijainti, niin tilasuunnittelussa kolme tärkeintä sanaa on mitoitus, mitoitus ja mitoitus. Mitoituksen suunnittelulla taataan paras mahdollinen toimivuus tilaan. Tila suunnitellaan kyseiseen käyttökohteeseen huomioiden käyttötarkoitus ja käyttäjät. Ellei tilasuunnittelua ole tehty oikein, edes kauniit pintamateriaalit tai kalusteet eivät pelasta tilojen käytettävyyttä. Tilasuunnittelun voisi sanoa olevan tärkein suunnittelun vaihe!

MATERIAALISUUNNITTELU:

Materiaalisuunnitelma pitää sisällään käytännössä kaikki pintamateriaalit, mitä rakennuksen seinien sisäpuolelle tulee – katon, seinät, lattian, laatat, listat, ovet, painikkeet, takkamallit, portaat, kiintokalusteet, vesikalusteet jne. Teen suunniteltavasta kohteesta materiaalikartan, johon materiaalit on merkitty. Samasta löytyy myös mm. tuotteiden asennussuuntia, tehosteseinien paikkoja ja lattialaatoituksen kuviointia. Kaikki materiaalit löytyvät tarkkoine tietoineen myös materiaalisuunnitelman tekstiosuudesta kuvineen ja hankintapaikkoineen. Yksi osa tätä suunnittelun osaa ovat seinäprojektiot, joista löytyy mm. tarkemmat mitoitukset, laattajaot ja kiintokalusteiden luonnokset.

VALAISTUSSUUNNITTELU:

Valaistuksen suunnittelu sisältää yleis-, kohde-, työskentely- ja tunnelmavalaistuksen suunnittelun kohteeseen. Teen valaistuskartan, johon on mitoitettu suunnitellut valaisimet. Se toimii apuna myös sähkösuunnittelijalle. Kokoan suunnitelluista valaisimista huonekohtaisen suunnitelman tuotetietoineen ja hankintapaikkoineen.

KALUSTESUUNNITTELU:

Kalustesuunnittelua aloittaessa teen listauksen ensin kanssanne olemassa olevista kalusteista sekä mittaan ja kuvaan ne suunnittelua varten. Kalustesuunnittelussa mitoitus on erittäin tärkeässä roolissa – kalusteiden on istuttava kokonaisuuteen ja niiden on oltava oikeita mitoitukseltaan myös käyttäjille. Teen kalustekartan, johon on suunniteltu kalusteiden paikat. Huonekohtaisesta kalustesuunnitelmasta löytyy kaikkien kalusteiden tiedot – uusista kalusteista mittoineen, verhoilukankaineen, värityksineen ja hankintapaikkoineen. Itse toivoisin aina, että uuteen kotiin tulisi mukaan jotain vanhaa. Se tuo kodikkuutta ja jatkuvuutta – vanhakin kaluste voi saada aivan uuden käyttötarkoituksen tai ilmeen!

TEKSTIILISUUNNITTELU:

Tekstiilit pitävät sisällään matot, päiväpeitteet, verhot, sisustustyynyt, verhokiskot ja – tangot. Tekstiileillä viimeistellään tyyli ja ilme!

KONSULTOINTI:

Toisinaan saattaa olla tarvetta pienemmälle neuvonnalle tai tarvitsette tukea päätöksen tekoon. Tällöin suosittelen sisustuskonsultointia. Minimilaskutus 2h Kuopion ympäristö 50km säteelle. Yli 50km matkasta veloitan lisäksi kilometrikorvauksen.